google-site-verification=ri-XKCRpMOgIeqa_AEgT8usHjt0osXTiIrS5o07a_9I Blog – COCEMFE MAESTRAT

ENTREGA DE DIPLOMES ACTIVITAT FORMATIVA “NETEJA AMB DESINFECCIÓ”.

By | Destacados | No hi ha comentaris

Aquesta setmana hem finalitzat l’activitat formativa en línia “Neteja amb desinfecció: Productes químics i neteja” de 45 hores, en el marc del programa d’Itineraris integrats d’inserció sociolaboral (IIISL).

Quasi tot l’alumnat participant va poder assistir a una última sessió presencial, on el nostre president Ramón Meseguer va fer entrega dels diplomes d’aprofitament del curs i els va donar l’enhorabona per la seua implicació i els bons resultats obtinguts.

L’objectiu d’aquesta formació és dotar als participants de competències tècniques que faciliten el seu accés al mercat de treball i poder millorar la seua situació sociolaboral. Complementant aquesta formació en línia, es van realitzar sessions presencials de suport, adaptant-se tant a l’actual situació com a les característiques individuals de les persones participants, i comptant amb el suport d’intèrprets en llenguatge de signes.

El programa d’Itineraris integrats d’inserció sociolaboral (IIISL) està cofinançat per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

ACTIVITAT FORMATIVA “NETEJA AMB DESINFECCIÓ”. ITINERARIS INTEGRATS D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL

By | Destacados | No hi ha comentaris

Dins de l’activitat formativa en línia “Neteja amb desinfecció: Productes químics i neteja” de 45 hores, hem realitzat una sessió presencial amb l’alumnat, connectant en línia amb el docent i una intèrpret en llenguatge de signes. L’objectiu d’aquesta sessió de seguiment era resoldre dubtes i donar suport en el desenvolupament de l’activitat formativa que pretén proporcionar competències tècniques als participants per a facilitar el seu accés al mercat de treball.

 

L’actuació, inclosa dins del programa, d’Itineraris integrats d’inserció sociolaboral (IIISL) està cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

ACTIVITATS FORMATIVES. ITINERARIS INTEGRATS D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL

By | Destacados | No hi ha comentaris

Aquesta setmana, dins del programa, d’Itineraris integrats d’inserció sociolaboral (IIISL), hem portat a terme l’activitat “Desenvolupament de competències digitals i suport per a la formació en línia”.

 

Es van fer dues sessions, adaptant-nos tant a l’actual situació com a les característiques individuals de les persones participants, comptant amb el suport de 2 intèrprets en llenguatge de signes. L’objectiu d’aquesta activitat va ser reforçar les seues competències digitals i donar-los suport per a futures formacions en línia.

 

A més, hem iniciat l’activitat formativa en línia “Neteja amb desinfecció: Productes químics i neteja” de 45 hores, per a dotar als participants de competències tècniques que faciliten el seu accés al mercat de treball i poder millorar la seua situació sociolaboral.

 

L’actuació està cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Itineraris integrats d’inserció sociolaboral (IIISL)

By | Destacados | No hi ha comentaris

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha concedit a l’Associació per a persones amb discapacitat COCEMFE Maestrat una subvenció de 53.571,43 € per al desenvolupament del projecte d’Itineraris integrats en persones amb discapacitat centrats en la persona, continuant amb les accions que s’estan portant a terme per a millorar i potenciar l’ocupabilitat de persones amb discapacitat.

Els Itineraris integrats d’inserció sociolaboral (IIISL), són un procés d’atenció a persones que assumeix una sèrie de serveis i recursos diferents, associats i coordinats entre si mateixos, de forma adaptada a les seues característiques individuals, amb la finalitat d’incidir sota les diferents dimensions de les problemàtiques o dificultats que obstaculitzen el seu accés efectiu al mercat de treball i millorar la seua situació sociolaboral.

Esta actuació està cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Trabajar en la autonomía de la persona con discapacidad..

By | Destacados | No hi ha comentaris

Trabajar para conseguir más autonomía no implica únicamente más independencia en las actividades de la vida diaria o relacionales, sino que tiene consecuencias sobre el autoconcepto de la persona con discapacidad, su visión sobre si mismo, su autoestima. Ser más autónomo en las acciones hace que sientan más empoderamiento en sus elecciones, más libertad, que tengan más valor.

Sentirse más autónomo en algunas acciones aumentará el deseo de la persona por ser más autónomo en el resto de aspectos. Más autonomía les posibilitará más integración social.

Cuando hablamos de autonomía en personas con discapacidad, hablamos del concepto general de autonomía, aunque existan matices. La autonomía como la capacidad de elegir, de autocontrol y de la realización de acciones y toma de decisiones. La autonomía va más allá de las AVD’s, son las actividades instrumentales, las sociales… No estamos hablando de poder desarrollar las tareas más básicas en el hogar sino de poder llevar una vida lo más normalizada posible.

Conseguir más autonomía no es inmediato, que la persona sea más autónoma no es tarea rápida, requiere estructuras, explicaciones, paciencia, motivación, etc.

Para conocer hasta donde podemos llegar es importante conocer que son capaces de hacer en función de su grado de discapacidad y de sus dificultades a nivel cognitivo. Además, es importante para adquirir una conducta, tener en cuenta los gustos y las preferencias de la persona es necesario.

 

Pequeñas metas, objetivos a corto plazo, opciones flexibles y ajustadas a cada caso. Dar la opción de elegir a la persona con discapacidad respecto a sus actividades, ocio y tiempo. Dar flexibilidad para tomar sus propias decisiones.

Si vamos a trabajar con personas, debemos mostrar confianza en ellos, creer en ellos y hacérselo saber. Reforzar cada avance y reconocer verbalmente, tendrá efecto positivo. Que el entorno se implique y todos vayan a una, es importante.

Como hemos dicho, la autonomía es la adquisición de hábitos que no se crean de forma inmediata. Hay que interiorizar normas, acciones y otros aspectos. Debemos, como hemos dicho, ser pacientes, trabajar progresivamente y con pequeñas metas que, al ir alcanzando, reforzaran la confianza de la persona y su autoestima.

ValenciàFrenchSpanish